LOG IN

name Exit Log

Forget password

User logout successful

CONFERENCE

Brief Information Conference Topics Conference Chairmen Advisory Committee Scientific Committee Organizing Committee Conference Venue

Chairmen

 1. Changwen Miao

  Southeast University, China

Members

 1. Teresa Ahlborn

  USA

 2. Mingzhe An

  China

 3. Nemkumar Banthia

  Canada

 4. Eugen Brühwiler

  Switzerland

 5. Baochun Chen

  China

 6. Bing Cui

  China

 7. Qingjun Ding

  China

 8. Ran Ding

  China

 9. Jiansheng Fan

  China

 10. Qin Fang

  China

 11. Zhi Fang

  China

 12. Ekkehard Fehling

  Germany

 13. Liberato Ferrara

  Italy

 14. Robert Flatt

  Switzerland

 15. Stephen J. Foster

  Australia

 16. J. I. Escalante GarcIa

  Mexico

 17. Benjamin Graybeal

  USA

 18. Gian Luca Guerrini

  Italy

 19. Tingyu Hao

  China

 20. Rosemarie Helmerich

  Germany

 21. Sung-gul Hong

  Korea

 22. Doug Hooton

  Canada

 23. Jingyang Jiang

  China

 24. Zhengwu Jiang

  China

 25. Harald Justness

  Norway

 26. Kamal H. Khayat

  USA

 27. Tung Khuc

  Vietnam

 28. Byung Suk Kim

  Korea

 29. Voo Yen Lei

  Malaysia

 30. Hui Li

  China

 31. Gao Liu

  China

 32. Jianzhong Liu

  China

 33. Pitrea Lura

  Switzerland

 34. Biao Ma

  China

 35. Bernhard Middendorf

  Germany

 36. Harald S. Muller

  Germany

 37. Victor Perry

  Canada

 38. Johann Plank

  Germany

 39. Jueshi Qian

  China

 40. Pizhong Qiao

  China

 41. Nicolas Russel

  France

 42. Geert De Schutter

  Belgium

 43. Khaled Sennah

  Canada

 44. Xudong Shao

  China

 45. Eric Steinberg

  USA

 46. Le Trung Thanh

  Vietnam

 47. Nguyen Viet Tue

  Austria

 48. Amit H. Varma

  USA

 49. Tran Ba Viet

  Vietnam

 50. Olafur H. Wallevik

  Iceland

 51. Fazhou Wang

  China

 52. Jingquan Wang

  China

 53. Kejin Wang

  USA

 54. Mingyang Wang

  China

 55. Kay Wille

  USA

 56. Gang Wu

  China

 57. Huanling Wu

  China

 58. Hwai-Chung Wu

  USA

 59. Jianzhuang Xiao

  China

 60. Youjun Xie

  China

 61. Feng Xing

  China

 62. Shilang Xu

  China

 63. Yongmo Xu

  China

 64. Duinkherjav Yagaanbuyant

  Mongolia

 65. Peiyu Yan

  China

 66. Changhui Yang

  China

 67. Yong Yang

  China

 68. Yan Yao

  China

 69. W. Phillip Yen

  USA

 70. Weijian Yi

  China

 71. Hiroshi Yokota

  Japan

 72. Qijun Yu

  China

 73. Bin Zeng

  China

 74. Jianren Zhang

  China

 75. Yunsheng Zhang

  China

 76. Canhui Zhao

  China

 77. Jianlan Zheng

  China

 78. Zhouhong Zong

  China

UHPC 2020